FAQ/frågor

Vill du ställa en fråga till Certina? Här hittar du våra svar på de vanligaste frågorna som vi får. Om du inte hittar det svar du letar efter kan du skicka din fråga till oss via kontaktformuläret.

Allmän information

Du får gärna en katalog från någon av våra officiella Certina-representant om du frågar i en butik. Du kan också skicka efter en katalog via e-post. Den skickas då till dig så snabbt som möjligt.
Användarmanualen finns under fliken ”Kundservice” eller under ”Kollektioner”, på sidan som visar din klockmodell. Du kan även kontakta vår officiella representant i ditt land.
Du kan vara säker på att du köper en äkta Certina om du: - köper den via en auktoriserad Certina-återförsäljare ser till att få garantikortet från Certina (tillhandahålls av inköpsstället) ifyllt med klockans referensnummer samt med inköpsställets fullständiga namn och adress. - be återförsäljaren om den kreditkortsstora garantin, korrekt ifylld och med klockreferens samt serienummer, inköpsdatum och företagets fullständiga namn och adress.

Hur klockan fungerar

Självuppdragande Certinaklockor får sin kraft via en rotor och dras upp genom att användaren rör handleden. En fullt uppdragen sådan klocka har en gångreserv på minimum 38–42 timmar. 10–12 timmars normal användning genererar en gångreserv på ca 20 timmar eller mer vilket säkerställer dess drift under t.ex. en kommande natt. Om däremot samma klocka blir liggande i flera dagar och därmed fått en låg gångreserv rekommenderar vi att klockan dras upp manuellt ca 15 varv med kronan (medurs).
Skillnaden mellan dessa urverk är sättet på vilket klockan dras upp. Klockor med manuell uppdragning kräver i regel daglig uppdragning via kronan medan självuppdragande klockor får sin kraft via en rotor och därigenom dras upp genom att användaren rör handleden.
COSC betyder «Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres». Här testas klockornas gångprecision officiellt. Endast de urverk som klarar testen certifieras av COSC och kan levereras.
En kronometer är en klocka som har certifierats av COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Då testas dess gångprecision i olika positioner och temperaturförhållanden. Dessa test utförs under en period av 15 dagar. På Certina förses alla kvartsur med det innovativa Precidrive™-urverket som med en avvikelse på +/- 10 sekunder per år, lätt når önskad precision.
Certinas sportur är bland de främsta när det gäller vattentäthet. Vid vattensport rekommenderar vi klockor som är vattentäta till minst 10 bar (100 meter). Alla Certinas sportur är utrustade med «DS»-konceptet och är testade ner till minst 10 bar enligt gällande ISO-standard. Vattentätheten kan inte garanteras under obegränsad tid. Den kan påverkas negativt av tätningens åldrande eller slag/stötar mot krona eller tryckknappar. Certina rekommenderar därför att du låter kontrollera vattentätheten i din klocka regelbundet vid ett auktoriserat Certina servicecenter och i förekommande fall låter byta ut defekta komponenter. Öppna under inga omständigheter klockan på egen hand.
För att uppfylla ISO-standarden 6425 för vattentäta klockor måste en klocka ha en funktion som används för att förvälja en tidsperiod. Dessutom måste den garanterat kunna läsas av på 25 cm avstånd i mörker och fungera bra i vatten. Armband, kronor och andra komponenter måste också kunna stå emot yttre påfrestningar, saltvatten och termisk chock. Dessutom måste den här typen av klocka ha magnetfältsskydd och vara vattentät till ett givet dykdjup och ytterligare 25 % (t.ex. 200 m = 20 bar + 5 bar = 25 bar) samt vara stöttålig.
Du kan hitta tips på hur du ska ta hand om din klocka under ”Användarinstruktioner”.Vi rekommenderar även att du lämnar in din klocka på service hos ett officiellt Certina-servicecenter var fjärde till femte år.
En takymeter används för att mäta hastighet. Takymetrar kan finnas på kronografklockor som då har en särskild gradering på urtavlan där hastigheten kan avläsas som kilometer i timmen, baserat på en sträcka av 1 000 meter. Så här läser du av takymetern: Endast kronografens sekundvisare används. Vid längre mättider används även tim- och minutvisaren. Exempel: En mätning med kronografens sekundvisare visar att t.ex. en bil färdas en sträcka av en kilometer på trettio sekunder. Motsvarande punkt på takymeterskalan visar 120. Hastigheten är därför 120 km per timme.
«DS» bedeutet «Double Security».Das Konzept ist gekennzeichnet durch ein verstärktes Gehäuse, ein Saphirglas, spezielle Dichtungen in Krone, Stellwelle und Gehäuseboden: Dieses Verfahren verleiht den Uhren eine aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit auch bei stärkster Beanspruchung.
Precidrive™ är benämningen på den innovativa teknologin som gör Certina-klockor mycket precisa. Klockor med Precidrive™-kvartskaliber har äkta kronometerprecision. Med en variation i tiden på bara +/- 10 sekunder per år är en Precidrive™-klocka 8 till 10 gånger mer exakt än en vanlig kvartsklocka.
En envägsbezelring kan endast vridas i en riktning, för att förhindra fara eller felaktig användning. Det är viktigt att bezelringen under dykning inte ska kunna vridas åt fel håll och indikera felaktig tidsangivelse och på så sätt utsätta dykaren för fara.
Den «korrekta» romerska siffran är IV, men IIII kan också användas. Det finns flera förklaringar till detta. En sak är säker – IIII har används för siffran fyra i över fyra hundra år. En anledning är att IV och VI är lätta att blanda ihop – särskilt när de står upp och ner. En annan orsak är att många människor på 1600- och 1700-talen var analfabeter. Tiden visades därför huvudsakligen på offentliga monument som kyrkor, tempel och torn. Det var lättare för gemene man att förstå IIII . Certina föredrar också den beteckningen av estetiska skäl, eftersom den ser bättre ut mitt emot VIII.
En klockas gångprecision varierar beroende på urverk och hur klockan används, vilka armrörelser användaren gör etc. En kvalificerad urmakare kan justera precisionen så att den hamnar inom de toleranser som satts upp för Certina. Majoriteten av de klockor som inte är kronometercertifierade har en genomsnittlig tolerans på -5/+30 sekunder/dag. För att kvalificera som ”kronometer”, måste den mekaniska rörelsens genomsnittliga tolerans vara mellan -4 / + 6 sekunder per dag.
Certinas kvartsurverk är tillverkade i enlighet med fastställda kvalitetsstandarder. Den omgivande temperaturen (20°-25°) kan påverka precisionen hos ett kvartsurverk och leda till variationer på mellan +/- 80 till 85 sekunder per år.
En kronograf är en klocka som förutom tidvisning även har en stoppursmekanism som kan mäta förlupen tid och visa mätresultatet. Beroende på modell, sker tidvisningen med hjälp av en analog visare för timmar, minuter, sekunder och eventuellt en andra visare eller digital display för tiondels eller hundradels sekunder. En kronometer är en klocka som certifierats av COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) efter att ha passerat en rad test där klockans gångprecision kontrollerats under 15 dagar i olika positioner och under olika temperaturförhållanden. Certifiering ges både för de mekaniska urverken och kvartsurverken.
Förutom att ha hög precision har den innovativa Powermatic 80 automatic calibre en gångreserv på upp till 80 timmar – nästan dubbelt så lång som standardmodeller. Detta innebär att en fullt uppdragen klocka som inte burits på tre dagar – till exempel över helgen – inte behöver ställas om eftersom Powermatic 80-mekanismen fortsätter att vara igång.

Service

En begränsad service innefattar byte av batteri i kvartsklockor och justering av gångprecision i mekaniska klockor samt byte av reservdelar som säkerställer klockans vattenhålighet. En komplett service behövs när man behöver utföra arbete på urverket (byte av slitna delar och smörjning). Den kompletta servicen täcker även det som ingår i den begränsade servicen.
För att ta reda på varför klockan har stannat behöver man undersöka den noggrant. Ett kvartsurverk behöver regelbundet underhåll, precis som alla andra urverk. Efter en noggrann undersökning kan en certifierad Certina-urmakare ta reda på varför klockan har stannat och vilken typ av underhåll man behöver göra.
Certina-klockor ska endast servas på ett officiellt Certina-servicecenter.Om klockan repareras av en urmakare som inte har ett officiellt Certina-certifikat gäller inte garantin.Du hittar en komplett lista över våra servicecenter under fliken”Hitta servicecenter”.
Liksom alla precisionsinstrument kräver en klocka service och underhåll för att fungera klanderfritt. I allmänhet är det dags vart tredje eller fjärde år. Men serviceintervallet beror helt på modell, klimat och hur klockan hanteras av sin ägare.
Certina garanterar att lagerhålla reservdelar tio år för standardklockor och upp till tjugo år för guldklockor räknat från det datum då klockan slutar att tillverkas. Om tillverkningen av en specifik del av någon anledning upphör eller skjuts upp förbehåller sig Certina rätten att få erbjuda kunden alternativ. Utöver detta ska Certina göra allt som står i företagets makt för att säkerställa att samlarobjekt och antika klockor ska kunna repareras.
Du hittar en prislista under fliken ”Servicekostnader”.Den kommer att ge dig en uppskattning om hur mycket servicen kostar.Många internationella regelverk hindrar oss från att sätta fasta priser.Därför sätter de olika Certina-servicecentren sina egna servicepriser.Dock gäller de icke-bindande prisrekommendationerna som anges på denna sida i alla länder som har ett officiellt Swatch Group AG-servicecenter.
Ett batteri håller oftast i mellan två och fem år, beroende på typ av klocka, dess storlek och mängden energi det krävs för att använda dess olika funktioner. Till exempel förbrukar en kronograf mer energi än en klocka som endast visar timmar och minuter. Många Certina-klockor (alla Precidrive™-klockor) har en indikation för end-of-life (EOL) (modeller med tre visare): När sekundvisaren börjar hoppa var fjärde sekund behöver en kvalificerad Certina-urmakare byta batteri.
En 24-månaders garanti ges för alla klockor från inköpsdatum, enligt de allmänna villkoren och bestämmelserna i vår garanti. Även för allmänna reparationer finns det en 24-månaders garanti för eventuellt arbete som utförs. Garanti Den internationella garantin från Certina® täcker material och tillverkningsfel som föreligger vid leveransen av den köpta Certina®-klockan. Garantin gäller endast om garantibeviset har fyllts i fullständigt och korrekt med inköpsdatum, klockreferens och serienummer samt stämplats av en officiell Certina**-återförsäljare (giltigt garanticertifikat). Under garantitidens giltighetstid har kunden rätt att få alla fel reparerade utan kostnad om man visar upp ett giltigt garantibevis. I de fall då det inte går att återställa din Certinas® normala funktion genom reparationer förbinder sig Certina S.A. att ersätta den med en Certina®-klocka av samma modell eller med motsvarande specifikationer. Utbytesklockans garanti går ut två (2) år efter köpet av den ursprungliga klockan. Garantin täcker inte: - batteriets livslängd; - normalt slitage och åldersförändringar (t.ex. repor i glaset, färg eller materialförändringar i armband och icke-metalliska kedjor av material som t.ex. läder, textil och gummi, bortskavning av pläteringen); - skador på någon del av klockan som uppstått genom olämplig/oförsiktig hantering, försumlighet, vårdslöshet, olyckor (slag, bucklor, krosskador, sprucket glas osv.) och felaktig användning av klockan samt underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen från Certina SA; - indirekta skador eller följdskador som orsakats av användning av klockan, av att klockan inte fungerar, av defekter på klockan eller av felaktig tidvisning.; - skador på Certina®-klockan som uppstår på grund av ingrepp i den av obehöriga personer (t.ex. vid byte av batteriet, service eller reparationer) eller där klockans ursprungsskick har ändrats utom Certina S.A:s kontroll. Alla andra krav gentemot Certina S.A, t.ex. ersättningsanspråk utöver dem som anges i denna garanti, avvisas uttryckligen, med undantag för de lagstadgade rättigheter som köparen kan åberopa gentemot tillverkaren. Den här tillverkargarantin: - är oberoende av eventuella garantier som har utfästs av återförsäljaren och för vilka denna ansvarar personligen - påverkar inte köparens rättigheter gentemot säljaren och inte heller några andra lagstadgade rättigheter denne kan hävda mot köparen. Certina SA:s kundservice kan garantera perfekt underhåll av din Certinaklocka. Om den behöver servas, kontakta en officiell Certina-återförsäljare eller ett av Certinas angivna servicecenter som finns i den medföljande listan. Där kan garantiservicen utföras enligt Certina SA:s standarder. Certina SA CH - 2400 Le Locle, Switzerland **Särskilda Certina-återförsäljare i EU-länder Certina® is a registered trademark
Certina säljer inte reservdelar direkt till konsument på grund av olika kvalitetsaspekter. Certina World Customer Service Centre är tillgängligt för alla kunder och här erbjuds professionell service som uppfyller Certinas höga kvalitetsstandard.

Material

Materialen som Certina använder utsätts för mycket stränga tester för att förebygga allergiska reaktioner. Det rostfria stålet (316L) som används i Certina innehåller en liten mängd nickel, men denna släpps inte ut och utgör därför ingen fara för personer med nickelallergi. Dock rekommenderar Certina att personer som reagerar mot rostfritt stål köper en klocka av titan, guld eller en med PVD-beläggning.
Titan utvinns i jordskorpan. Det är en ljus, blank metall som även förekommer i form av ett silvergrått eller mörkgrått pulver. Titan återfinns i praktiskt taget alla vulkaniska bergarter och deras sandavlagringar. Härdad titan är 30 % starkare än stål och 40 % lättare, men dyrare. Titan rostar inte. När titan kommer i kontakt med atmosfären bildas en oxidfilm som motstår korrosion. Titan kan användas av allergiker: det är fritt från nickel.
PVD står för «Physical Vapour Deposition». Det är en sofistikerad process där man i vakuum påför mikroskopiska partiklar på ett material för att skapa ett skyddande lager på ett substrat. På så sätt kan extremt tunna lager (1 till 3 µm) påföras och skapa hypoallergena komponenter utan förorenande ämnen och med extrem hårdhet (t.ex. nitrid eller karbid).
Radium har inte använts i Certinas tillverkning på många år och även tritium slutade användas för några år sedan. Dessa ämnen har helt ersatts av ett material som kallas Super-LumiNova och som används till visare och vissa detaljer på urtavlor. Super-LumiNova är fosforescerande och över huvud taget inte radioaktivt. Super-LumiNova-materialet blir självlysande via dagsljus eller konstgjort ljus. Klockan kan med fördel utsättas för starkt ljus för att generera maximalt ljus från urtavla och visare nattetid eller i mörker. Den självlysande effekten avtar efter en tid i mörker men blir åter starkare så fort klockan utsätts för starkt ljus.