DELREPARATION / TÄTHETSSERVICE

Följande arbete ingår i en delreparation / täthetsservice av ett CERTINA ur:

 • Kontroll av verkets funktioner enligt CERTINA´s riktlinjer.
 • Rengöring av boett och metallarmband.
 • Byte av krona, tryckknappar, packningar, batteri för kvarts kaliber och mineral/plexiglas (reservdelar tillverkade i ädelmetall och keramiskt material debiteras separat).
 • Trycktest och kontroll av urets vattenskydd enligt CERTINA's riktlinjer.
 • Kvalitets och gångreservskontroll enligt CERTINA´s riktlinjer
Moms inräknad/fraktkostnader inte inräknade
Klockkategori Specifikation Föreslagen serviceavgift i SEK
Mekanisk 2–3 visare SEK 500.-
Kronograf SEK 650.-
Kvarts 2–3 visare SEK 500.-
Kvartskronograf SEK 600.-
Kronograf-egenskaper (multifunktion, 1/100, återgång, månfaser osv.) SEK 600.-
DS Multi-8 SEK 600.-
Enklare service Minsta avgift för enklare service: Reservdelar faktureras separat, dvs. kortning av armband, byte av externa komponenter osv. SEK 350.-
Äldre kaliber och guldklockor Alla tjänster (enligt tillgänglighet) Prissättning efter bedömning

Vi lämnar 2 års (24 månader) garanti på utfört arbete. Vid fel som täcks av denna garanti, reparerar eller byter vi kostnadsfritt reservdelar och/eller
rättar felaktig reparation som identifierats av vår serviceverkstad. Denna garanti tä cker inte normalt slitage eller skada som orsakats av olyckor
eller försumlighet. Garantin gäller ej om klockan reparerats av person so m inte har behörighet av CERTINA att utföra detta arbete.

KOMPLETT SERVICE

Följande arbete ingår i en komplett service av ett CERTINA ur:

 • Öppning av boett, urtagning av ställaxel med krona för att friställa urverket med tavla och visare.
 • Demontering av verk till dess beståndsdelar, genomgång av verkdelar och byte av slitna delar, rengöring, oljning och montering av verk. Justering av klockans gång och kontroll av verkets funktioner enligt CERTINA ´s riktlinjer eller byte av verk.
 • Kontroll av verkets funktioner enligt CERTINA´s riktlinjer.
 • Rengöring av boett och metallarmband.
 • Byte av krona, tryckknappar, packningar, batteri för kvarts kaliber och mineral/plexiglas (reservdelar tillverkade i ädelmetall och keramiskt material debiteras separat).
 • Trycktest och kontroll av urets vattenskydd enligt CERTINA's riktlinjer.
 • Kvalitets och gångreservskontroll enligt CERTINA´s riktlinjer
Moms inräknad/fraktkostnader inte inräknade
Klockkategori Specifikation Föreslagen serviceavgift i SEK
Mekanisk 2–3 visare SEK 1 900.-
Kronograf SEK 2 900.-
Kvarts 2–3 visare SEK 1 200.-
Kvartskronograf SEK 2 200.-
Kronograf-egenskaper (multifunktion, 1/100, återgång, månfaser osv.) SEK 1 800.-
DS Multi-8 SEK 2 500.-
Äldre kaliber och guldklockor Alla tjänster (enligt tillgänglighet) Prissättning efter bedömning

Vi lämnar 2 års (24 månader) garanti på utfört arbete. Vid fel som täcks av denna garanti, reparerar eller byter vi kostnadsfritt reservdelar och/eller
rättar felaktig reparation som identifierats av vår serviceverkstad. Denna garanti tä cker inte normalt slitage eller skada som orsakats av olyckor
eller försumlighet. Garantin gäller ej om klockan reparerats av person so m inte har behörighet av CERTINA att utföra detta arbete.