Sazby za částečný servis

V částečném údržbovém servisu jsou zahrnuty následující operace:

 • Kontrola funkcí strojku dle standardu kvality Certina
 • Vyčištění pouzdra a kovového náramku
 • Výměna korunky, tlačítek/seřizovače data, skla (kromě tvarovaných minerálních skel a safírových skel), těsnění a baterie, pokud jde o quartzový strojek
 • Obnova a kontrola voděodolnosti výše uvedených součástek dle standardu kvality Certina
 • Závěrečná technická a vizuální prohlídka dle standardu kvality Certina
Taxes included / shipping costs not included
Watch category Specification Suggested servicing rate in CZK

Na provedenou práci poskytujeme záruku 24 měsíců.
V případě poškození, na které se vztahuje tato záruka, se zavazujeme opravit nebo vyměnit jakékoli části, jak uznáme za vhodné a zdarma, a/nebo opravit vadné práce, které zjistil náš zákaznický servis. Všechna další práva spojená s vadnou prací na našich dílech jsou výslovně vyloučena.
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na náhodné poškození nebo poškození způsobené nedbalostí. Tato záruka bude vyloučena v případě jakékoli práce prováděné osobami, které nejsou jmenovány servisními partnery CERTINA.

Sazby za celkový servis

Celkový servis Vašich hodinek zahrnuje následující úkony:

 • Otevření pouzdra hodinek; rozebrání korunky a natahovací hřídele za účelem vynětí strojku, ciferníku a ručiček
 • Rozebrání strojku na jednotlivé části, provedení revize a výměna opotřebených částí, vyčištění, promazání, složení, přesné seřízení a kontrola funkcí strojku dle standardu kvality CERTINA, nebo výměna strojku
 • Kontrola funkcí strojku dle standardu kvality Certina
 • Vyčištění pouzdra a kovového náramku
 • Výměna korunky, tlačítek/seřizovače, skla (kromě tvarovaných minerálních skel a safírových skel), těsnění a baterie, pokud jde o quartzový strojek
 • Kontrola a obnova voděodolnosti výše uvedených dílů a jejich otestování dle specifikací CERTINA
 • Závěrečná technická a estetická kontrola dle standardu kvality CERTINA

 

Taxes included / shipping costs not included
Watch category Specification Suggested servicing rate in CZK

Na provedenou práci poskytujeme záruku 24 měsíců.
V případě poškození, na které se vztahuje tato záruka, se zavazujeme opravit nebo vyměnit jakékoli části, jak uznáme za vhodné a zdarma, a/nebo opravit vadné práce, které zjistil náš zákaznický servis. Všechna další práva spojená s vadnou prací na našich dílech jsou výslovně vyloučena.
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na náhodné poškození nebo poškození způsobené nedbalostí. Tato záruka bude vyloučena v případě jakékoli práce prováděné osobami, které nejsou jmenovány servisními partnery CERTINA.