Tour de Turtles 2020 už je na cestě!

17th Červen 2020

A letos jsou na širém moři hned dvě startovní pole: 16. června – v oficiální Den mořských želv a výročí narození Dr. Archieho Carra (1909–1987), spoluzakladatele organizace Sea Turtle Conservancy (STC) – padl startovní výstřel migrace kožatek velkých, které se v letošním roce zúčastní 6 zvířat. Jedna z nich je Jessie, nad kterou Certina tentokrát převzala patronát. Po kožatkách velkých bude na začátku srpna následovat druhé sledování migrace karet obecných a karet obrovských. Výherci obou migračních maratonů budou oznámeni 31. října 2020.

STC

Tour de Turtles je každoroční online událost, v rámci které organizace STC umožňuje veřejnosti exkluzivní nahlédnutí do migrace mořských želv. Pomocí satelitní technologie může kdokoli prostřednictvím svého prohlížeče v reálném čase sledovat trasy označených želv. Tour de Turtles zaznamenává celou vzdálenost, kterou každá želva při závodu urazí za několik týdnů ve vodě, a poté je vyhlášen „vítěz“. 

Tour představuje klíčovou akci programu STC. Organizace tak chce upozornit na nebezpečí, kterým jsou želvy vystavené, a podnítit k většímu uvědomění ohledně jejich životního prostoru. Organizace STC se sídlem na Floridě se za zachování mořských želv zasazuje od roku 1959. Její práce je důležitá a rozmanitá a zahrnuje výzkumné programy, osvětové kampaně, ale také naprosto konkrétní opatření pomoci zraněným nebo ohroženým zvířatům. Společnost Certina podporuje tuto práci od roku 2017 nejen finančně, ale pomáhá získat pozornost také jako aktivní partner.