Underwater world

Underwater World

VDST

VDST

Certina och det tyska sportdykarförbundet förenas i sin kärlek till undervattensvärlden, en lång historik inom sportdykning och jakten på maximal pålitlighet. 

Läs mer

Tobias Friedrich

Tobias Friedrich

German underwater photographer Tobias Friedrich has been enthralled by the beauty of the ocean and its inhabitants since he was a child. This fascination is clear to see in his work. His spectacular images capture the colours and atmosphere of life underwater. 

read more

Sea turtle conservancy

Sea turtle conservancy

Sea Turtle Conservancy (STC) är världens äldsta forsknings- och miljövårdsgrupp för havssköldpaddor. Den grundades 1959 och har som mål att säkerställa havssköldpaddornas överlevnad genom forskning, utbildning, kurser, befrämjande och skydd av naturliga miljöer som de är beroende av.  

Läs mer