DELREPARATION / TÄTHETSSERVICE

Följande arbete ingår i en delreparation / täthetsservice av ett CERTINA ur:

 • Kontroll av verkets funktioner enligt CERTINA´s riktlinjer.
 • Rengöring av boett och metallarmband.
 • Byte av krona, tryckknappar, packningar, batteri för kvarts kaliber och mineral/plexiglas (reservdelar tillverkade i ädelmetall och keramiskt material debiteras separat).
 • Trycktest och kontroll av urets vattenskydd enligt CERTINA's riktlinjer.
 • Kvalitets och gångreservskontroll enligt CERTINA´s riktlinjer
Taxes included / shipping costs not included
Watch category Specification Suggested servicing rate in SEK
Mechanical 2-3 hands SEK 500.-
Chronograph SEK 650.-
Quartz 2-3 hands SEK 500.-
Quartz Chronograph SEK 600.-
Chronograph specialities (multifunction, 1/100, flyback, moonphase, etc.) SEK 600.-
DS Multi-8 SEK 600.-
Light intervention Minimum fee for light interventions: spare parts invoiced separately i.e: bracelet shortening, replacement of external component, etc. SEK 350.-
Old calibre and gold watches All services (subject to availability) Subject to an estimation

Vi lämnar 2 års (24 månader) garanti på utfört arbete. Vid fel som täcks av denna garanti, reparerar eller byter vi kostnadsfritt reservdelar och/eller
rättar felaktig reparation som identifierats av vår serviceverkstad. Denna garanti tä cker inte normalt slitage eller skada som orsakats av olyckor
eller försumlighet. Garantin gäller ej om klockan reparerats av person so m inte har behörighet av CERTINA att utföra detta arbete.

KOMPLETT SERVICE

Följande arbete ingår i en komplett service av ett CERTINA ur:

 • Öppning av boett, urtagning av ställaxel med krona för att friställa urverket med tavla och visare.
 • Demontering av verk till dess beståndsdelar, genomgång av verkdelar och byte av slitna delar, rengöring, oljning och montering av verk. Justering av klockans gång och kontroll av verkets funktioner enligt CERTINA ´s riktlinjer eller byte av verk.
 • Kontroll av verkets funktioner enligt CERTINA´s riktlinjer.
 • Rengöring av boett och metallarmband.
 • Byte av krona, tryckknappar, packningar, batteri för kvarts kaliber och mineral/plexiglas (reservdelar tillverkade i ädelmetall och keramiskt material debiteras separat).
 • Trycktest och kontroll av urets vattenskydd enligt CERTINA's riktlinjer.
 • Kvalitets och gångreservskontroll enligt CERTINA´s riktlinjer
Taxes included / shipping costs not included
Watch category Specification Suggested servicing rate in SEK
Mechanical 2-3 hands SEK 1 900.-
Chronograph SEK 2 900.-
Quartz 2-3 hands SEK 1 200.-
Quartz Chronograph SEK 2 200.-
Chronograph specialities (multifunction, 1/100, flyback, moonphase, etc.) SEK 1 800.-
DS Multi-8 SEK 2 500.-
Old calibre and gold watches All services (subject to availability) Subject to an estimation

Vi lämnar 2 års (24 månader) garanti på utfört arbete. Vid fel som täcks av denna garanti, reparerar eller byter vi kostnadsfritt reservdelar och/eller
rättar felaktig reparation som identifierats av vår serviceverkstad. Denna garanti tä cker inte normalt slitage eller skada som orsakats av olyckor
eller försumlighet. Garantin gäller ej om klockan reparerats av person so m inte har behörighet av CERTINA att utföra detta arbete.