Avgifter för begränsad service

Följande ingår i den begränsade servicen:

 • Urverkets funktioner kontrolleras enligt Certinas kvalitetsstandard.
 • Rengöring av boett och metallarmband.
 • Utbyte av krona, knappar/datumjusterare, kristall (förutom formade mineralkristaller och safirkristaller), tätningar, batteri (om kvartsur).
 • Kontroll av vattentäthet och utbyte av ovanstående delar enligt Certinas kvalitetsstandard.
 • Slutlig teknisk och okulär inspektion enligt Certinas kvalitetsstandard.
Moms inräknad/fraktkostnader inte inräknade
Klockkategori Specifikation Suggested servicing rate in CHF
Mekanisk 2-3 visare 50
Kronograf 65
 
Kvarts 2-3 visare 50
Kronograf 60
Kronografspecialiteter (multifunktion, 1/100 sek, återgång, månfaser, etc.) 60
DS Multi-8 60
 
Små reparationer Minimipris för små reparationer: Reservdelar faktureras separat dvs. förkortande av armband, utbyte av externa komponenter osv. 35
 
Äldre kaliber och guldklockor Alla tjänster (enligt tillgänglighet) Prissättning efter bedömning

En 24-månaders garanti gäller för alla utförda reparationer. Om de aktuella felen täcks av denna garanti reparerar eller byter vi ut alla felaktiga reservdelar eller felaktigt utfört arbete som vår kundservice kan hitta såsom bedöms lämpligt och utan kostnad. Köparen har inga andra rättigheter gällande felaktigt utfört arbete. Denna garanti täcker inte normalt slitage, eller skada som uppstått på grund av en olycka eller otillräcklig omsorg. Allt arbete som utförs av någon annan än ett av Certina auktoriserat kundservicecenter kommer att ogiltigförklara klockans garanti.

Priser för komplett service

En komplett klockservice inkluderar följande:

 • Öppning av boetten, borttagning av kronan och inställningsstiftet för att ta ur urverket med urtavlan och visarna
 • Isärmontering av urverket till enskilda delar, genomgång av urverket och utbyte av slitna delar i urverket, rengöring, inoljning, montering, precisionsinställning och kontroll av urverkets funktioner enligt Certinas kvalitetsstandarder, eller utbyte av urverk
 • Rengöring av boett och metallarmband
 • Utbyte av krona, knappar/datumjusterare, kristall (förutom formande mineralkristaller och safirkristaller), tätningar, batteri (om kvartsur)
 • Rekonstruktion och kontroll av vattentäthet för ovanstående delar och test enligt Certinas modellspecifikationer
 • Teknisk och okulär inspektion enligt Certinas kvalitetsstandard
Moms inräknad/fraktkostnader inte inräknade
Klockkategori Specifikation Rekommenderad servicekostnad i CHF
Mekanisk 2-3 visare 190
Kronograf 290
 
Kvarts 2-3 visare 120
Kronograf 180
Minimipris för små reparationer: Reservdelar faktureras separat dvs. förkortande av armband, utbyte av externa komponenter osv. 220
DS Multi-8 250
 
Äldre kaliber och guldklockor Alla tjänster (enligt tillgänglighet) Prissättning efter bedömning

En 24-månaders garanti gäller för alla utförda reparationer. Om de aktuella felen täcks av denna garanti reparerar eller byter vi ut alla felaktiga reservdelar eller felaktigt utfört arbete som vår kundservice kan hitta såsom bedöms lämpligt och utan kostnad. Köparen har inga andra rättigheter gällande felaktigt utfört arbete. Denna garanti täcker inte normalt slitage, eller skada som uppstått på grund av en olycka eller otillräcklig omsorg. Allt arbete som utförs av någon annan än ett av Certina auktoriserat kundservicecenter kommer att ogiltigförklara klockans garanti.