Avgifter för begränsad service

Följande ingår i den begränsade servicen:

 • Urverkets funktioner kontrolleras enligt Certinas kvalitetsstandard.
 • Rengöring av boett och metallarmband.
 • Utbyte av krona, knappar/datumjusterare, kristall (förutom formade mineralkristaller och safirkristaller), tätningar, batteri (om kvartsur).
 • Kontroll av vattentäthet och utbyte av ovanstående delar enligt Certinas kvalitetsstandard.
 • Slutlig teknisk och okulär inspektion enligt Certinas kvalitetsstandard.
Taxes included / shipping costs not included
Watch category Specification Suggested servicing rate in SEK
Mechanical 2-3 hands SEK 500.-
Chronograph SEK 650.-
Quartz 2-3 hands SEK 500.-
Quartz Chronograph SEK 600.-
Chronograph specialities (multifunction, 1/100, flyback, moonphase, etc.) SEK 600.-
DS Multi-8 SEK 600.-
Light intervention Minimum fee for light interventions: spare parts invoiced separately i.e: bracelet shortening, replacement of external component, etc. SEK 350.-
Old calibre and gold watches All services (subject to availability) Subject to an estimation

En 24-månaders garanti gäller för alla utförda reparationer. Om de aktuella felen täcks av denna garanti reparerar eller byter vi ut alla felaktiga reservdelar eller felaktigt utfört arbete som vår kundservice kan hitta såsom bedöms lämpligt och utan kostnad. Köparen har inga andra rättigheter gällande felaktigt utfört arbete. Denna garanti täcker inte normalt slitage, eller skada som uppstått på grund av en olycka eller otillräcklig omsorg. Allt arbete som utförs av någon annan än ett av Certina auktoriserat kundservicecenter kommer att ogiltigförklara klockans garanti.

Priser för komplett service

En komplett klockservice inkluderar följande:

 • Öppning av boetten, borttagning av kronan och inställningsstiftet för att ta ur urverket med urtavlan och visarna
 • Isärmontering av urverket till enskilda delar, genomgång av urverket och utbyte av slitna delar i urverket, rengöring, inoljning, montering, precisionsinställning och kontroll av urverkets funktioner enligt Certinas kvalitetsstandarder, eller utbyte av urverk
 • Rengöring av boett och metallarmband
 • Utbyte av krona, knappar/datumjusterare, kristall (förutom formande mineralkristaller och safirkristaller), tätningar, batteri (om kvartsur)
 • Rekonstruktion och kontroll av vattentäthet för ovanstående delar och test enligt Certinas modellspecifikationer
 • Teknisk och okulär inspektion enligt Certinas kvalitetsstandard
Taxes included / shipping costs not included
Watch category Specification Suggested servicing rate in SEK
Mechanical 2-3 hands SEK 1 900.-
Chronograph SEK 2 900.-
Quartz 2-3 hands SEK 1 200.-
Quartz Chronograph SEK 2 200.-
Chronograph specialities (multifunction, 1/100, flyback, moonphase, etc.) SEK 1 800.-
DS Multi-8 SEK 2 500.-
Old calibre and gold watches All services (subject to availability) Subject to an estimation

En 24-månaders garanti gäller för alla utförda reparationer. Om de aktuella felen täcks av denna garanti reparerar eller byter vi ut alla felaktiga reservdelar eller felaktigt utfört arbete som vår kundservice kan hitta såsom bedöms lämpligt och utan kostnad. Köparen har inga andra rättigheter gällande felaktigt utfört arbete. Denna garanti täcker inte normalt slitage, eller skada som uppstått på grund av en olycka eller otillräcklig omsorg. Allt arbete som utförs av någon annan än ett av Certina auktoriserat kundservicecenter kommer att ogiltigförklara klockans garanti.