Polityka prywatności

1. Informacje o niniejszej Polityce prywatności

1.1 Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka prywatności") jest oświadczeniem Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Switzerland, ("Certina", "my", "nasz", "nas"). Administratorem danych na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jest Certina. 

1.2 Niniejsza Polityka prywatności wraz z naszymi Warunkami korzystania stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych administrowanych przez nas form aktywności w sieci, w tym naszych mediów społecznościowych i aplikacji (zwanych łącznie "Witryną"). Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych (plug-in), prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, pikselach i wtyczkach społecznościowych.  

1.3 Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone przez nas w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na niniejszej Witrynie lub przesłane do Użytkownika pocztą e-mail. 

1.4 Obecnie obowiązuje wersja Polityki prywatności z dnia 24.05.2018. 

 

2. Jakie dane osobowe zbieramy od Użytkownika?

2.1 Zbieramy dane osobowe, które Użytkownik nam podaje, np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując konto, korzystając z interaktywnych funkcji, subskrybując usługę, uczestnicząc w promocji marketingowej, zamawiając produkt lub usługę, występując o udzielenie informacji i/lub materiałów albo wypełniając ankiety. Zwykle takie dane osobowe obejmują:

2.1.1 informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego lub innego);

2.1.2 informacje o zakupach i transakcjach;

2.1.3 informacje o płatnościach (takie jak numer karty płatniczej Użytkownika, data ważności, numer autoryzacji lub kod bezpieczeństwa, adres dostawy i adres do faktury);

2.1.4 informacje dotyczące obsługi klienta (takie jak zapytania do biura obsługi klienta, komentarze i historia napraw); 

2.1.5 nazwę użytkownika i hasło; 

2.1.6 informacje o prywatnych lub zawodowych zainteresowaniach Użytkownika, datę urodzenia, stan cywilny, dane demograficzne oraz doświadczenie z naszymi produktami i preferowane formy kontaktu; 

2.1.7 zdjęcia, komentarze i inne treści udostępnione przez Użytkownika; 

2.1.8 udostępnione przez Użytkownika informacje kontaktowe dotyczące jego znajomych lub innych osób, z którymi Użytkownik chciałby abyśmy się skontaktowali; oraz 

2.1.9 informacje jakie możemy uzyskać od naszych usługodawców zewnętrznych. 

2.2 Zbieramy metadane, np. informacje dotyczące odwiedzin Witryny przez Użytkownika, takie jak: dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, informacje o przeglądarce, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki w sieci Web i inne informacje komunikacyjne, które monitorujemy podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

 

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

3.1 Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celach które zostały określone, lub które są oczywiste w momencie gromadzenia danych oraz

3.1.1 na które Użytkownik wyraził zgodę, np. zaznaczając pole wyboru; lub

3.1.2 które mamy obowiązek gromadzić na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. w celu spełnienia wymogów zatrzymywania danych w odniesieniu do danych, które są ważne ze względów sprawozdawczości finansowej; lub

3.1.3 gdy jest to wymagane do wykonania umowy, np. w przypadku zamówienia towarów przez Użytkownika; lub

3.1.4 w celach wynikających z innego uzasadnionego interesu, który obejmuje:

 

 • analizę rynku, promocję produktów i usług, komunikację z Użytkownikiem i dostosowywanie ofert pod jego kątem;
 • dostawę i doskonalenie naszych produktów lub usług;
 • zarządzanie relacjami z klientem, zleceniodawcą, dostawcą oraz innymi relacjami, udostępnianie informacji wewnętrznym interesariuszom, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, jak również planowanie i rozdzielanie zasobów i budżetu;
 • monitorowanie, wykrywanie i ochrona organizacji oraz jej systemów, sieci, infrastruktury, komputerów, informacji, własności intelektualnej i innych praw, przed niepożądanym naruszeniem bezpieczeństwa, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem i uzyskaniem informacji, danych, jak również przed naruszeniem bezpieczeństwa systemu, atakiem hakerów, szpiegostwem gospodarczym i cyberatakami;
 • ochronę i rozwijanie norm branżowych; udostępnianie informacji na temat osób lub przedsiębiorstw, które mogą nieść za sobą niekorzystny lub negatywny wpływ; oraz postępowanie zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi; lub
 • przestrzeganie norm branżowych, wymogów organów regulacyjnych oraz innych wymogów związanych z zapobieganiem nadużyciom i praniu pieniędzy.

 

4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

4.1 Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

4.1.1 Jeżeli Użytkownik wypełnił formularz kontaktowy, podając swoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje, itp., wykorzystujemy takie dane Użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na jego pytania, przesyłania mu informacji lub realizacji innych zadań, o których wykonanie Użytkownik nas poprosi.

4.1.2 Jeżeli Użytkownik zarejestruje konto na naszej Witrynie, wówczas przetwarzamy dane wymagane do otwarcia takiego konta, np: nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, dane pochodzące z zewnętrznych kont (np. w przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku) itd., w celu umożliwienia rejestracji i zarządzania kontem Użytkownika.

4.1.3 Jeżeli Użytkownik korzysta z naszych funkcji interaktywnych, wówczas przetwarzamy dane wymagane do korzystania z takich funkcji w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania i zarządzania tym korzystaniem; takie dane obejmują np: nazwisko i adres e-mail Użytkownika, które pojawią się w rankingu i zostaną przez nas wykorzystane w celu przesyłania Użytkownikowi aktualizacji dotyczących gry online, w której uczestniczył.

4.1.4 Jeżeli Użytkownik jest już naszym klientem, możemy wysyłać mu reklamy naszych produktów i usług, wykorzystując (przykładowo) jego nazwisko i adres pocztowy.

4.1.5 Jeżeli Użytkownik subskrybuje usługę newslettera, podając nam swój adres e-mail i nazwisko, wówczas wykorzystujemy te dane w celu przesłania Użytkownikowi naszego newslettera.

4.1.6 Jeżeli Użytkownik uczestniczy w promocji marketingowej, wówczas wykorzystujemy dane, których podanie jest wymagane od Użytkownika aby umożliwić mu takie uczestnictwo, np. w celu zarządzania zaproszeniem Użytkownika na wydarzenie albo w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i skontaktowania się z nim.

4.1.7 Jeżeli Użytkownik zamawia produkt, materiał lub usługę, konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wymaganych do realizacji zamówienia Użytkownika, takich jak jego nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, informacje o karcie kredytowej, adres e-mail, itd., np. w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownika, przetwarzania jego płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej, dostawy zamówionych przedmiotów i kontaktu z Użytkownikiem w związku z dostawą.

4.1.8 Jeżeli Użytkownik udzieli odpowiedzi na jedno z naszych zapytań, podając nam dane osobowe, takie jak nazwisko, wiek, zawód, itd., wówczas przetwarzamy takie dane w celu analizy wyników zapytania i wyciągnięcia z niego wniosków.

4.1.9 Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z powiadomieniem, wówczas wykorzystujemy dane Użytkownika w celu przesłania mu materiałów promocyjnych i innych komunikatów, skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z jego uczestnictwem w wydarzeniach specjalnych, konkursach, loteriach, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynku oraz w celu zarządzania takim uczestnictwem Użytkownika, wysyłania Użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, dostosowania korzystania przez Użytkownika z Witryny, oferty marketingowej i komunikatów do jego preferencji i naszych warunków.

4.1.10 Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, wówczas przetwarzamy dane Użytkownika w zakresie wymaganym do obsługi takiej formy komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych serwisów (nasz kontakt z Użytkownikiem w zewnętrznym serwisie społecznościowym będzie regulowany polityką prywatności i warunkami korzystania danego serwisu).

4.1.11 Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia i realizacji obowiązujących wymogów prawnych, naszych Warunków korzystania, stosownych norm branżowych, zobowiązań umownych i naszej polityki.

4.2 Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika za pomocą scentralizowanego systemu, który umożliwia podniesienie satysfakcji Użytkownika związanej z marką, poprzez dostosowanie naszych form komunikacji z Użytkownikiem i skierowanych do niego działań marketingowych tak, aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie i użyteczne (profilowanie). W tym celu możemy przetwarzać, dopasowywać i poszerzać dane osobowe Użytkownika o dane uzyskane od osób trzecich lub w wyniku kontaktu Użytkownika z nami. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poda nam informacje na temat swojego wieku, dochodów, zainteresowań lub aktywności związanych z podróżowaniem, możemy zestawić te dane z zachowaniami zakupowymi Użytkownika i z innymi uzyskanymi od niego informacjami, w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert, zaproszeń lub promocji, które w naszej opinii, szczególnie wpisują się w jego zainteresowania.

4.3 Przetwarzamy metadane uzyskane od Użytkownika, w celu ulepszania naszej Witryny, analizowania wzorców ruchu i korzystania z Witryny, realizacji marketingu ukierunkowanego, opracowywania i analizy danych statystycznych i demograficznych albo w celu optymalizacji naszej aktywności w sieci i działań marketingowych.

 

5. Komu ujawniamy i przekazujemy dane osobowe Użytkownika?

5.1 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w celu umożliwienia im korzystania z danych w ich własnym imieniu i pod własną kontrolą (jako administratorom):

5.1.1 Do naszej spółki-matki The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Szwajcaria ("Swatch Group");

5.1.2 Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Swatch Group w krajach, w których nasza marka jest reprezentowana w sposób wskazany podczas gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

5.2 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców działającym w naszym imieniu i/lub w charakterze naszych partnerów (przetwarzających dane), wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji ich obowiązków, którzy to odbiorcy zostali umownie zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika (np. w celu realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową, obsługi klienta, wysyłania wiadomości pocztą zwykłą i elektroniczną, przechowywania i przetwarzania danych, analizy danych, udostępniania (hostingu) stron internetowych, wspierania działań marketingowych, prowadzenia ankiet zadowolenia klientów, wysyłania spersonalizowanych materiałów reklamowych):

5.2.1 Swatch Group;

5.2.2 Do naszego centrum przetwarzania danych w Szwajcarii;

5.2.3 Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Grupy Swatch;

5.2.4 Innym usługodawcom zewnętrznym.

5.3 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika nabywcy w przypadku nabycia Certina lub całości jej aktywów przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.

5.4 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Certina lub spółki należącej do Swatch Group, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami i ograniczenia ryzyka kredytowego.

5.5 Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do innych krajów, w tym do krajów uznanych przez właściwe organy regulacyjne jako niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony danych, np. do krajów, które nie zapewniają takiego stopnia ochrony w opinii Komisji Europejskiej lub szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji. W takim przypadku, zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkownika poprzez zobowiązanie odbiorców do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne albo posługując się innymi środkami bezpieczeństwa (jak np. certyfikacja własna), zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne. W celu uzyskania kopii stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa (umownych i pozostałych), prosimy o kontakt (patrz ust. 9 poniżej).

5.6 Niniejsza Witryna może zawierać linki przekierowujące do oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku korzystania przez Użytkownika z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że te strony posiadają własną politykę prywatności oraz że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za powyższą politykę. Należy zapoznać się z taką polityką przed podaniem danych osobowych na takich stronach internetowych.

 

6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

 • do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie, np. w przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z subskrypcji newslettera albo usuwa konto na naszej Witrynie;
 • dopóki nie będziemy pewni, że Użytkownik jest usatysfakcjonowany po nawiązaniu z nami kontaktu, np. w celu zamówienia katalogu, zadania pytania, prośby o informację, umówienia spotkania lub dokonania rezerwacji itd., lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
 • w związku z zakupem dokonanym przez Użytkownika lub w związku z operacją obsługi klienta, przez okres do momentu zakończenia takiej operacji, przedłużony o okres gwarancji, do którego możemy doliczyć przedłużony okres płatności na korzyść Użytkownika, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres zatrzymywania danych;
 • przez okres, w którym Użytkownik pozostaje naszym partnerem biznesowym plus dziesięć lat, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
 • przez okres, w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. w celu wypełnienia prawnych zobowiązań dotyczących okresu przechowywania danych na podstawie przepisów i regulacji dotyczących księgowości i podatków.

 

7. W jakich sytuacjach wymagamy danych osobowych Użytkownika?

Jeżeli Użytkownik zamierza zawrzeć z nami umowę, np. w przypadku zamawiania przez niego towarów, będziemy musieli uzyskać określone dane osobowe Użytkownika, umożliwiające nam zawarcie takiej umowy, np. nazwisko Użytkownika, jego adres dostawy, miejsce zamieszkania, informacje o płatnościach lub informacje kontaktowe. Jeżeli Użytkownik nie zechce podać nam wymaganych informacji, zawarcie takiej umowy może być niemożliwe.

 

8. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

8.1 Użytkownik ma prawo:

 • żądania od nas dostępu do danych osobowych Użytkownika, jak również ich usunięcia lub poprawiania;
 • żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych w celach marketingu bezpośredniego; oraz
 • żądania od nas przekazania Użytkownikowi (oraz każdej osobie lub podmiotowi wyznaczonemu przez Użytkownika) cyfrowego pliku zawierającego dane osobowe Użytkownika (prawo do przenoszenia danych);

8.2 Użytkownik ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę, na podstawie której możemy przetwarzać jego dane osobowe w określonym celu.

8.3 Aby skorzystać z powyższych praw, można się z nami skontaktować w sposób przedstawiony poniżej.

8.4 Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

 

9. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Adres pocztowy: Certina SA, Rue des Prés 149, 2503 Bienne, Switzerland

Numer telefonu: +41 32 933 35 50

Adres e-mail: info [at] certina.ch

Dane kontaktowe naszych przedstawicieli lub inspektora ochrony danych (odpowiednio) na terytorium Unii Europejskiej można znaleźć w Wykazie przedstawicieli w UE.