Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftspolicy

1.1 Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Schweiz, (“Certina”, “Vi", “Oss”, “Vår”, “Våra”) tar säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter på största allvar. Denna personuppgiftspolicy tillsammans med våra användarvillkor (”Användarvillkor”) fastställer på vilka grunder vi kommer behandla de personuppgifter som erhålls genom din användning av denna webbplats (”Webbplatsen”) och förklarar vilka cookies vi använder. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning för de ändamål för vilka personuppgifterna lämnades och/eller samlades in. Vänligen läs noggrant det följande för att förstå vår syn på och våra förfaringssätt gällande dina personuppgifter, hur vi kommer att behandla dessa och hur vi använder cookies.

2. Information som vi kan komma att samla in om dig

2.1 Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

2.2.1 Information som du anger genom att fylla i formulär på Webbplatsen. Detta inkluderar information som ges i samband med registrering för att använda Webbplatsen, för att prenumerera på våra tjänster, för att ladda upp material eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller kampanj som sponsras eller anordnas av oss eller när du rapporterar ett problem med Webbplatsen.

2.1.2 Om du kontaktar oss kan vi komma att bevara korrespondensen i våra register.

2.1.3 Vi kan även komma att be dig att fylla i enkäter som vi använder för forskningsändamål, även om vi inte kräver detta av dig.

2.1.4 Uppgifter om dina besök på Webbplatsen, inklusive men ej begränsat till trafikdata, lokaliseringsuppgifter, webbloggar och andra kommunikationsdata, om det behövs för våra egna eller andra ändamål samt de resurser du har tillgång till. Vänligen se avsnittet gällande cookies nedan för mer information om vår användning av cookies.

3. Var vi lagrar dina personuppgifter

3.1 Personuppgifterna som vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagras på en plats i Schweiz (serverplats) eller en annan plats inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

3.2 All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. För de fall vi gett dig (eller du själv angett) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av denna Webbplats ansvarar du själv för att lösenordet hålls hemligt. Vi ber dig att inte dela med dig av något lösenord till någon.

3.3. Tyvärr är överföring av information via Internet inte fullständigt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till Webbplatsen; all överföring sker på egen risk. Så snart vi tagit emot dina personuppgifter tillämpar vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

4. Hur vi använder informationen

4.1 Vi använder insamlade uppgifter om dig på följande sätt:

4.1.1 För att säkerställa att innehåll från Webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

4.1.2 För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.

4.1.3 För att utföra våra förpliktelser som följer alla avtal som ingås mellan dig och oss.

4.1.4 Så att du, när du väljer att göra det, kan delta i interaktiva funktioner i vår tjänst.

4.1.5 För att informera dig om ändringar i vår tjänst.

4.1.6 För att skapa och hantera ditt personliga konto hos Certina.

4.1.7 För informera vinnarna av tävlingar som arrangeras online.

4.1.8 För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller tjänsterna.

4.1.9 För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

4.1.10 För att skicka enkäter gällande din tillfredställelse med våra tjänster (som utförs av Certina eller av tredje part för vår räkning), produkter och din generella upplevelse i anslutning till Certina.

4.2 Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (t.ex. via e-post, SMS eller applikation) eller per post med information om varor och tjänster som liknar de som sålts till dig tidigare.

4.3 Om du är en ny kund, och där vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, kommer vi (eller sådana tredje parter) att kontakta dig på elektronisk väg eller per post endast om du har samtyckt till detta.

4.4 Om du inte vill att vi använder dina uppgifter på detta sätt eller vidarebefordrar dem till tredje part i marknadsföringssyfte, kryssa för relevant ruta i det formulär genom vilket vi samlar in dina uppgifter (beställningsblanketten) eller kontakta oss via customer.service@certina.ch.

4.5 Vi kan komma att dela icke-personlig, icke-individuell statistik eller demografisk information i aggregerad form med våra marknadsföringspartners, annonsörer eller andra tredje parter för forskningsändamål.

4.6 Genom din användning av Webbplatsen, kan vi även komma att samla in viss information om din användning av Webbplatsen som inte identifierar dig personligen. Generellt sett samlas denna information in genom ”trafikdata”. Vi kan komma att samla in och lagra sådana uppgifter på automatisk väg så snart du interagerar med Webbplatsen. Vi kan till exempel komma att samla in din IP-adress, värdnamnet på din dator, webbläsarinformation och ”reference site domain name” varje gång du besöker Webbplatsen. Vi kan också komma att samla in information om kundtrafikmönster och webbplatsanvändning. Denna information kommer emellertid inte innehålla något som kan identifiera dig personligen; den används för att analysera och förbättra Webbplatsen och för att ge våra kunder en givande Internetupplevelse. Var god se avsnittet om Cookies nedan för mer information om vår användning av cookies och när vi kommer att be om ditt medgivande.

5. Utlämnande av din information

5.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en enhet inom vår koncern, vilket innefattar våra dotterbolag och vårt yttersta holdingbolag inklusive dess dotterbolag, som kan finnas innanför eller utanför EES.

5.2 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter:

5.2.1 Som hjälper oss att administrera webbplatsen (till exempel våra Internetleverantörer) eller för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar. Dessa tredje parter måste alltid erbjuda samma säkerhetsnivåer för dina personuppgifter som Certina gör.

5.2.2 I händelse av att vi säljer eller köper en verksamhet eller andra tillgångar, kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av verksamheten eller tillgångarna ifråga.

5.2.3 För att utföra funktioner för vår räkning. Detta inkluderar bland annat att tillmötesgå beställningar, leverera paket, bearbeta kreditkortbetalningar, tillhandahålla kundservice, skicka post och e-post, ta bort upprepad information från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsstöd, utföra kundnöjdhetsundersökningar, tillhandahålla kundanpassad reklam och tillhandahålla sökresultat och länkar (inklusive sponsrade sökresultat och länkar). De har tillgång till de personuppgifter som behövs för att utföra vissa funktioner, men får inte använda dessa för andra ändamål. De måste därutöver behandla personuppgifterna i enlighet med denna personuppgiftspolicy och i enlighet med den tillämpliga personuppgiftslagstiftningen.

5.2.4 Om Certina, en väsentlig del av dess tillgångar eller en enhet inom vår koncern förvärvas av en tredje part, kan de personuppgifter som Certina innehar om sina kunder komma att ingå som en del i de överförda tillgångarna.

5.2.5 Om det åligger oss att lämna ut eller dela med oss av dina personuppgifter för att efterleva en rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal; eller för att skydda dels säkerheten för, dels rättigheter och egendom som tillhör, Certina eller en enhet i vår koncern, våra kunder eller andra. Detta innefattar även utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att upprätta bedrägeriskydd och för att reducera kreditrisker.

6. Dina rättigheter

6.1 Du kan när som helst återkalla tillståndet att behandla dina uppgifter, med effekt från och med återkallelsens datum, genom att skicka oss ett meddelande med e-post eller vanlig post, eller genom att klicka i motsvarande ruta i de formulär som används för att samla in dina uppgifter. Du kan när som helst begära information om vilka av dina uppgifter som behandlas och i vilket syfte detta sker. Du kan dessutom, i enlighet med lag, begära att dina uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Om du vill göra dina rättigheter gällande eller om du har några frågor, kontakta oss på Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Schweiz eller via customer.service@certina.ch.

6.2 Du har rätt att inte samtycka till vår användning av vissa cookies. För mer information om detta, vänligen se avsnittet om cookies nedan.

6.3 Webbplatsen kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och andra närliggande bolag såsom dotterbolag och/eller systerbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen observera att dessa har sina egna personuppgiftspolicys och att vi inte tar något ansvar för dessa. Vänligen kontrollera därför dessa policys innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

7. Cookies och spyware

7.1 Användning av cookies och spyware

7.1.1 Vi kommer aldrig att använda eller installera spyware på din dator. Vi kommer inte heller använda spyware för att hämta information från din dator.

7.1.2 Likt många webbplatser använder vi ”cookies”. Cookies är små filer som sparas på din dators hårddisk av din webbläsare och används för att samla in och lagra viss information om dig.

7.1.3 De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men tillåter dig att stänga av dem. Hjälpmenyn på de flesta webbläsare innehåller information om hur man kan förhindra webbläsaren från att acceptera nya cookies, hur man ställer in så att webbläsaren meddelar dig när du får en ny cookie och hur du stänger av cookies helt och hållet. Om du vill kan du också stänga av eller radera sådana cookies som du tidigare har accepterat.

7.1.4 Vi rekommenderar att du lämnar cookies ”påslagna” så att vi kan erbjuda dig en bättre upplevelse på Webbplatsen. Om du ställer in din webbläsare så att den blockerar alla cookies (inklusive absolut nödvändiga cookies), kan detta leda till att du inte kommer åt delar av Webbplatsen.

7.1.5 Vi har ställt in vissa cookies på din enhet och rekommenderar att du samtycker till användningen av dessa. Om du inte gör det kan du fortfarande använda Webbplatsen, men vissa delar av den kanske inte fungerar eller inte fungerar så bra.

7.2 Vi använder följande cookies:

7.2.1 Absolut nödvändiga cookies: Detta är cookies som krävs för driften av webbplatsen och för att du ska kunna använda de tjänster du efterfrågar. De omfattar exempelvis cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra delar av Webbplatsen.

7.2.2 Funktionella cookies: Dessa cookies registrerar information om de val du gör på Webbplatsen, exempelvis ditt valda användarnamn, språk eller region du befinner dig i. På detta sätt kan vi anpassa och göra ditt besök på Webbplatsen personligt.

7.2.3 Prestandacookies: Dessa ”analytiska” cookies gör det möjligt för oss att samla in information om hur besökare använder Webbplatsen, exempelvis genom att räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på Webbplatsen. De registrerar ditt besök på Webbplatsen, vilka sidor du har besökt och de länkar som du har följt. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar dig personligen. All information är anonym. Detta hjälper oss att förbättra hur Webbplatsen fungerar.

7.2.3(i) Vi använder oss av Google Analytics, en tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"), för att analysera din användning av Webbplatsen. Informationen som genereras av Google Analytics är föremål för Googles sekretesspolicy och kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Genom att ta bort den sista oktetten i din IP-adress kommer informationen att anonymiseras före överföringen. Därefter kommer Google, för vår räkning, att behandla denna information i syfte att utvärdera din användning av Webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på Webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med Internetanvändning. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies för dessa ändamål genom att ställa din webbläsare i enlighet därmed; i sådant fall är det dock inte säkert att du kan använda alla funktioner på Webbplatsen. Du kan ytterligare neka (”opt-out”) insamling av din användardata (inklusive din IP-adress) och behandlingen av denna genom att hämta och installera relevant tillägg för din aktuella webbläsare på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. För mer information om Googles användning av din data, vänligen se https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

7.2.3(ii)För besökare som besöker vår Webbplats från Fastlandskina (Folkrepubliken Kina) kan det hända att vi använder tjänsten Site Monitor från Miaozhen Ltd., Beijing, Folkrepubliken Kina, istället för Google Analytics, i samma syfte och med samma begränsningar, men med servrar belägna i Folkrepubliken Kina. För att välja bort användningen av Site Monitor i din webbläsare, besök http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

7.2.4 Social media-cookies: Dessa cookies tillåter dig att dela webbplatsens innehåll med sociala medier (exempelvis Facebook, Twitter, Instagram). Vi har ingen kontroll över dessa cookies eftersom de ställs in av de sociala medieplattformarna själva.

7.2.5 Reklamcookies. Dessa cookies gör att vi kan leverera skräddarsydda annonser till dig på tredje parts Webbplatser, baserat på det intresse för våra produkter och tjänster, som du har visat under ditt besök på vår webbplats. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar dig. All information är anonym.

7.2.5(i) På vår Webbplats använder vi intressebaserad reklam, inklusive Retargeting eller Remarketing-teknik som tillhandahålls av tredje parter (”Tredjepartsleverantörer”), såsom:

- Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com (“Criteo”),
- DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, www.doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”), and
- Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
- Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
- Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/ (“Adform”)

för att analysera hur du surfar på vår Webbplats. Baserat på detta kan vi nå dig med personligt anpassade annonser. I detta syfte lagras cookies på din dator. Under ditt besök på vår Webbplats kan varken Tredjepartsleverantörer eller Certina samla in några personuppgifter, utan endast anonyma uppgifter. Användningen av sådan teknik sker helt i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Tack vare sådana uppgifter kan vi till exempel på en tredje parts webbplats nå dig med reklam som är personligt anpassad efter dig enligt dina intressen för våra produkter, till exempel efter att du har besökt vår Webbplats och visat intresse för en viss slags produkter. Denna teknik kan senare visa dig mer information i form av annonser medan du surfar på en annan webbplats. Det enda syftet med att använda denna teknik är att på bästa sätt anpassa tillgänglig information efter dina intressen och att göra din webbupplevelse så informativ som möjligt. Du kan dock justera inställningarna på din webbläsare för att inte lagra cookies och radera redan sparade cookies. På följande länkar finner du Tredjepartsleverantörernas funktioner för avhopp:

- Criteo: www.criteo.com/privacy

- DoubleClick: https://code.google.com/archive/p/google-opt-out-plugin/

- Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

- Facebook: https://www.facebook.com/help/164968693837950

- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

- Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en[A3] 

7.2.5(ii) Anonyma uppgifter som har skapats med hjälp av Google Analytics annonseringsfunktioner kan användas för demografi- och intresserapporter, och visningsrapportering för nätverk.

8. Ändringar av vår personuppgiftspolicy

Eventuella framtida förändringar vi kan komma att göra i vår personuppgiftspolicy kommer att publiceras på denna sida och, där så är lämpligt, meddelas dig via e-post.

9. Kontakt

9.1 Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss customer.service@certina.ch.