Tour de Turtles 2020 är igång!

17th juni 2020

I år är det två startfält som är ute på öppet hav. Den 16 juni – havssköldpaddans officiella dag, och födelsedatum för Archie Carr (1909–1987), en av grundarna av Sea Turtle Conservancy (STC) – gick startskottet för havslädersköldpaddorna. Sex sköldpaddor deltar i år. En av dem är Jessie, som Certina är fadder för. I början av augusti är det dags för nästa tävling där karettsköldpaddor och gröna havssköldpaddor deltar. Vinnarna av båda vandringsmaraton avslöjas den 31 oktober 2020.

STC

Tour de Turtles är ett årligt evenemang där STC låter allmänheten få en inblick i havssköldpaddornas vandring. Med hjälp av satellitteknik kan alla som har en webbläsare följa de märkta sköldpaddorna i realtid. Tour de Turtles beräknar den totala sträckan som varje sköldpadda har tillryggalagt och korar därefter en ”vinnare”. 

Tävlingen är en kärnverksamhet i STC-programmet. Organisationen vill uppmärksamma hoten som sköldpaddorna är utsatta för och uppmana till mer medvetenhet kring deras livsvillkor. STC har huvudkontor i Florida och jobbar sedan 1959 aktivt för havssköldpaddornas överlevnad. Deras arbete är både viktigt och omväxlande och det omfattar bland annat forskningsprogram och upplysningskampanjer, men också konkret hjälp för skadade eller hotade djur. Certina stöder deras arbete sedan 2017, inte bara ekonomiskt, utan även som engagerad partner för extra uppmärksamhet.